Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:16
kontakt
EXAMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 243,00 296,00
21,8%
248,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 173,00
37,3%
128,00
-26,0%
Zysk (strata) brutto 137,00 177,00
29,2%
129,00
-27,1%
Zysk (strata) netto 124,00 160,00
29,0%
117,00
-26,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 025,00 2 195,00
8,4%
2 302,00
4,9%
Kapitał własny 2 004,00 2 164,00
8,0%
2 282,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,49
8,0%
1,57
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
27,9%
0,08
-26,4%