Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:33
kontakt
ZEPAK
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 698 558,00 499 987,00
-28,4%
694 488,00
38,9%
520 601,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 784,00 -36 749,00
---
32 792,00
---
157 114,00
379,1%
Zysk (strata) brutto 39 620,00 88 478,00
123,3%
29 273,00
-66,9%
39 409,00
34,6%
Zysk (strata) netto 34 392,00 93 570,00
172,1%
23 958,00
-74,4%
28 960,00
20,9%
Amortyzacja 19 033,00 19 270,00
1,2%
19 321,00
0,3%
15 449,00
-20,0%
Aktywa 2 319 917,00 2 206 471,00
-4,9%
1 927 733,00
-12,6%
1 808 738,00
-6,2%
Kapitał własny 1 423 884,00 1 496 473,00
5,1%
1 362 345,00
-9,0%
1 321 008,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,02 29,44
5,1%
26,80
-9,0%
25,99
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 1,84
171,9%
0,47
-74,4%
0,57
21,0%