Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:19
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1,00 19,00
---
30,00
57,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 11,00
---
26,00
136,4%
Zysk (strata) brutto -133,00 11,00
---
26,00
136,4%
Zysk (strata) netto -133,00 11,00
---
26,00
136,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 766,00 12 908,00
1,1%
12 910,00
0,0%
Kapitał własny 11 843,00 12 203,00
3,0%
12 015,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
3,2%
0,19
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---