Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.25, godz. 15:09
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 047,00 2 799,00
-8,1%
2 573,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 212,00 33,00
-84,4%
-81,00
---
Zysk (strata) brutto 122,00 -64,00
---
-175,00
---
Zysk (strata) netto 100,00 -64,00
---
-175,00
---
Amortyzacja 217,00 217,00
0,0%
218,00
0,5%
Aktywa 13 627,00 13 893,00
2,0%
13 707,00
-1,3%
Kapitał własny 5 490,00 5 427,00
-1,1%
5 252,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,85
-1,2%
2,76
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,03
---
-0,09
---