Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:37
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 245,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -150,00
Zysk (strata) brutto -93,00
Zysk (strata) netto -93,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 32 530,00
Kapitał własny -574,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01