Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:17
kontakt
REGNON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 5,00
0,0%
7,00
40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00 -136,00
---
-58,00
---
Zysk (strata) brutto -86,00 -86,00
---
-58,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -86,00
---
-58,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 139,00 139,00
0,0%
68,00
-51,1%
Kapitał własny 44,00 44,00
0,0%
-14,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---