Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 00:16
kontakt
ELEMENTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 554,00 1 914,00
245,5%
1 292,00
-32,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 864,00 -255,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto -4 542,00 -1 067,00
---
387,00
---
Zysk (strata) netto -5 291,00 -598,00
---
354,00
---
Amortyzacja 727,00 333,00
-54,2%
322,00
-3,3%
Aktywa 395 969,00 410 435,00
3,7%
440 120,00
7,2%
Kapitał własny 291 026,00 290 428,00
-0,2%
290 782,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,70
-0,2%
1,71
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
0,00
---