Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 16:03
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 646,00 64 357,00
-24,0%
51 283,00
-20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 399,00 2 703,00
-20,5%
-297,00
---
Zysk (strata) brutto 3 236,00 1 672,00
-48,3%
-751,00
---
Zysk (strata) netto 2 584,00 1 332,00
-48,5%
-643,00
---
Amortyzacja 656,00 768,00
17,1%
827,00
7,7%
Aktywa 138 155,00 151 383,00
9,6%
124 486,00
-17,8%
Kapitał własny 84 240,00 85 572,00
1,6%
84 929,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,85 17,11
1,6%
16,99
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,27
-48,5%
-0,13
---