Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:59
kontakt
KRKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 495,00 1 670,00
11,7%
1 204,00
-27,9%
1 572,00
30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 489,00 126 154,00
62,8%
82 409,00
-34,7%
72 638,00
-11,9%
Zysk (strata) brutto 85 291,00 94 776,00
11,1%
88 871,00
-6,2%
49 310,00
-44,5%
Zysk (strata) netto 74 581,00 83 375,00
11,8%
72 137,00
-13,5%
41 756,00
-42,1%
Amortyzacja 21 060,00 20 860,00
-0,9%
20 953,00
0,4%
20 859,00
-0,4%
Aktywa 2 129 960,00 2 189 297,00
2,8%
2 276 867,00
4,0%
2 143 016,00
-5,9%
Kapitał własny 1 664 178,00 1 741 853,00
4,7%
1 803 251,00
3,5%
1 708 233,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,75 53,12
4,7%
54,99
3,5%
52,09
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,27 2,54
11,8%
2,20
-13,5%
1,27
-42,1%