Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:30
kontakt
SMSKREDYT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -206,00 -211,00
---
-278,00
---
Zysk (strata) brutto -3 348,00 2 514,00
---
418,00
-83,4%
Zysk (strata) netto -3 484,00 2 036,00
---
321,00
-84,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 49 671,00 48 208,00
-2,9%
46 742,00
-3,0%
Kapitał własny 17 126,00 18 903,00
10,4%
20 132,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,27
10,4%
1,36
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 0,14
---
0,02
-83,9%