Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:46
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 305,00 3 228,00
-39,2%
7 400,00
129,2%
4 420,00
-40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 230,00 807,00
-63,8%
4 138,00
412,8%
1 458,00
-64,8%
Zysk (strata) brutto 2 272,00 837,00
-63,2%
4 193,00
401,0%
1 464,00
-65,1%
Zysk (strata) netto 1 779,00 676,00
-62,0%
3 373,00
399,0%
1 207,00
-64,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
70,00
---
71,00
1,4%
Aktywa 16 011,00 15 531,00
-3,0%
15 816,00
1,8%
16 637,00
5,2%
Kapitał własny 13 398,00 14 034,00
4,7%
13 979,00
-0,4%
15 264,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,78 7,12
5,0%
7,09
-0,4%
7,74
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,34
-62,0%
1,71
398,5%
0,61
-64,2%