Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 10:39
kontakt
SKOTAN
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 289,00 3 187,00
147,2%
3 499,00
9,8%
4 443,00
27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 983,00 -3 933,00
---
-4 070,00
---
-3 362,00
---
Zysk (strata) brutto -7 983,00 -4 215,00
---
-4 640,00
---
-3 662,00
---
Zysk (strata) netto -8 095,00 -4 143,00
---
-4 640,00
---
-3 593,00
---
Amortyzacja 603,00 815,00
35,2%
746,00
-8,5%
761,00
2,0%
Aktywa 7 783,00 7 388,00
-5,1%
6 869,00
-7,0%
4 509,00
-34,4%
Kapitał własny 689,00 -3 455,00
---
-8 095,00
---
-11 688,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,13
---
-0,30
---
-0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,15
---
-0,17
---
-0,13
---