Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 01:11
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 571,00 883,00
-43,8%
947,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -969,00 -132,00
---
-1 112,00
---
Zysk (strata) brutto -1 172,00 433,00
---
-1 379,00
---
Zysk (strata) netto -1 172,00 433,00
---
-1 379,00
---
Amortyzacja 196,00 187,00
-4,6%
190,00
1,6%
Aktywa 6 561,00 7 379,00
12,5%
6 577,00
-10,9%
Kapitał własny -9 273,00 -8 840,00
---
-10 219,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,33
---
-0,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,02
---
-0,05
---