Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:13
kontakt
ZAMET
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 158 001,00 0,00
---
4 055,00
---
5 616,00
38,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 439,00 -4 335,00
---
651,00
---
277,00
-57,5%
Zysk (strata) brutto -109 010,00 12 496,00
---
427,00
-96,6%
-14 770,00
---
Zysk (strata) netto -99 148,00 5 356,00
---
1 976,00
-63,1%
-18 873,00
---
Amortyzacja 8 140,00 6 116,00
-24,9%
179,00
-97,1%
212,00
18,4%
Aktywa 245 276,00 165 266,00
-32,6%
131 920,00
-20,2%
103 687,00
-21,4%
Kapitał własny 107 208,00 112 897,00
5,3%
113 708,00
0,7%
94 843,00
-16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,07
5,3%
1,07
0,8%
0,90
-16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,94 0,05
---
0,02
-62,7%
-0,18
---