Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 15:38
kontakt
ZAMET
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 506,00 81 268,00
4,9%
97 349,00
19,8%
94 458,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 762,00 3 296,00
---
8 933,00
171,0%
8 679,00
-2,8%
Zysk (strata) brutto 15 924,00 3 217,00
-79,8%
8 963,00
178,6%
8 269,00
-7,7%
Zysk (strata) netto 12 840,00 2 335,00
-81,8%
6 554,00
180,7%
6 363,00
-2,9%
Amortyzacja 4 802,00 4 547,00
-5,3%
4 762,00
4,7%
4 345,00
-8,8%
Aktywa 222 257,00 189 769,00
-14,6%
208 748,00
10,0%
190 704,00
-8,6%
Kapitał własny 119 649,00 115 923,00
-3,1%
127 065,00
9,6%
120 495,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,13 1,09
-3,2%
1,20
9,7%
1,14
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,02
-81,8%
0,06
181,8%
0,06
-3,2%