Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 11:15
kontakt
ZAMET
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 773,00
---
2 497,00
40,8%
2 484,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 781,00 710,00
---
218,00
-69,3%
883,00
305,0%
Zysk (strata) brutto 15 283,00 423,00
-97,2%
234,00
-44,7%
972,00
315,4%
Zysk (strata) netto 13 226,00 1 588,00
-88,0%
47,00
-97,0%
-1 273,00
---
Amortyzacja 3 003,00 92,00
-96,9%
89,00
-3,3%
95,00
6,7%
Aktywa 188 063,00 133 796,00
-28,9%
119 221,00
-10,9%
103 887,00
-12,9%
Kapitał własny 120 936,00 113 307,00
-6,3%
113 755,00
0,4%
93 570,00
-17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,07
-6,3%
1,07
0,4%
0,88
-17,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,02
-88,0%
0,00
---
-0,01
---