Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 00:50
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 343,00 32 963,00
-9,3%
24 377,00
-26,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 083,00 4 150,00
-48,7%
-273,00
---
Zysk (strata) brutto 6 447,00 2 751,00
-57,3%
-1 611,00
---
Zysk (strata) netto 5 191,00 -1 474,00
---
-1 371,00
---
Amortyzacja 5 664,00 6 035,00
6,6%
5 969,00
-1,1%
Aktywa 304 096,00 314 190,00
3,3%
310 644,00
-1,1%
Kapitał własny 140 773,00 139 299,00
-1,0%
137 928,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,40 13,26
-1,1%
13,13
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 -0,14
---
-0,13
---