Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.06, godz. 00:08
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 200,00 10,00
-95,0%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 2 714,00
---
-187,00
---
-199,00
---
Zysk (strata) brutto -354,00 2 702,00
---
-183,00
---
-193,00
---
Zysk (strata) netto -499,00 3 058,00
---
-185,00
---
776,00
---
Amortyzacja 0,00 5,00
---
6,00
20,0%
0,00
---
Aktywa 5 185,00 5 834,00
12,5%
5 982,00
2,5%
6 805,00
13,8%
Kapitał własny 1 554,00 5 374,00
245,8%
5 171,00
-3,8%
5 921,00
14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,41
245,7%
0,68
-51,9%
0,78
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,80
---
-0,02
---
0,10
---