Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:56
kontakt
DANKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 718,00 687,00
-4,3%
796,00
15,9%
954,00
19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 1,00
---
110,00
10 900,0%
197,00
79,1%
Zysk (strata) brutto 13,00 51,00
292,3%
114,00
123,5%
198,00
73,7%
Zysk (strata) netto 261,00 37,00
-85,8%
112,00
202,7%
169,00
50,9%
Amortyzacja 39,00 39,00
0,0%
39,00
0,0%
47,00
20,5%
Aktywa 19 861,00 19 958,00
0,5%
20 174,00
1,1%
20 445,00
1,3%
Kapitał własny 19 221,00 19 275,00
0,3%
19 370,00
0,5%
19 540,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,24
0,2%
1,24
0,5%
1,25
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-88,2%
0,01
250,0%
0,01
57,1%