Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 10:17
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 521,00 62 425,00
34,2%
32 259,00
-48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 396,00 13 396,00
109,4%
8 154,00
-39,1%
Zysk (strata) brutto 6 310,00 13 823,00
119,1%
7 955,00
-42,5%
Zysk (strata) netto 5 292,00 11 579,00
118,8%
6 492,00
-43,9%
Amortyzacja 3 035,00 2 597,00
-14,4%
2 608,00
0,4%
Aktywa 174 768,00 182 493,00
4,4%
194 484,00
6,6%
Kapitał własny 114 691,00 127 220,00
10,9%
133 712,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,61 12,77
10,0%
13,42
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 1,16
116,8%
0,65
-44,0%