Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:31
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 200,00 29 646,00
-1,8%
17 265,00
-41,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 640,00 1 955,00
19,2%
298,00
-84,8%
Zysk (strata) brutto 1 854,00 1 902,00
2,6%
440,00
-76,9%
Zysk (strata) netto 1 437,00 1 478,00
2,9%
338,00
-77,1%
Amortyzacja 1 115,00 1 109,00
-0,5%
1 142,00
3,0%
Aktywa 111 786,00 102 453,00
-8,3%
83 049,00
-18,9%
Kapitał własny 55 813,00 54 220,00
-2,9%
54 558,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,36
-2,9%
6,40
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
3,0%
0,04
-76,9%