Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 17:14
kontakt
COALENERG
Roczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 456,00 13 220,00
-50,0%
12 880,00
-2,6%
3 693,00
-71,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 994,00 -2 089,00
---
-390,00
---
-2 855,00
---
Zysk (strata) brutto -9 953,00 -10 610,00
---
-9 289,00
---
30 123,00
---
Zysk (strata) netto -9 518,00 -10 089,00
---
-9 179,00
---
31 065,00
---
Amortyzacja 3 000,00 2 770,00
-7,7%
2 934,00
5,9%
2 831,00
-3,5%
Aktywa 89 519,00 85 651,00
-4,3%
86 040,00
0,5%
124 213,00
44,4%
Kapitał własny -50 772,00 -60 910,00
---
-72 220,00
---
-40 150,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,13 -1,35
---
-1,60
---
-0,89
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,22
---
-0,20
---
0,69
---