Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 02:01
kontakt
COALENERG
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 793,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -975,00
Zysk (strata) brutto 36 070,00
Zysk (strata) netto 36 863,00
Amortyzacja 636,00
Aktywa 131 427,00
Kapitał własny -36 140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,80
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,82