Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 20:04
kontakt
LUXIMA
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 128,00 949,00
-15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -375,00 1 284,00
---
Zysk (strata) brutto -449,00 1 142,00
---
Zysk (strata) netto -712,00 929,00
---
Amortyzacja 56,00 33,00
-41,1%
Aktywa 2 740,00 35 150,00
1 182,8%
Kapitał własny 406,00 33 335,00
8 110,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
300,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---