Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 04:31
kontakt
LUXIMA
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 637,00 6 728,00
956,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 462,00 247,00
-83,1%
Zysk (strata) brutto 1 461,00 -666,00
---
Zysk (strata) netto 1 461,00 -746,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 665,00 53 184,00
1 351,1%
Kapitał własny 1 867,00 33 563,00
1 697,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---