Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 20:09
kontakt
LUXIMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 637,00 247,00
-61,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 462,00 -4,00
---
Zysk (strata) brutto 1 461,00 -3,00
---
Zysk (strata) netto 1 461,00 -3,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 665,00 35 263,00
862,2%
Kapitał własny 1 867,00 33 332,00
1 685,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---