Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:25
kontakt
SHOCKWORK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 55,00
358,3%
93,00
69,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16,00 31,00
93,8%
30,00
-3,2%
Zysk (strata) brutto 6,00 270,00
4 400,0%
30,00
-88,9%
Zysk (strata) netto 6,00 270,00
4 400,0%
30,00
-88,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 153,00 67,00
-56,2%
90,00
34,3%
Kapitał własny -245,00 25,00
---
55,00
120,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---
0,01
100,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
4 800,0%
0,00
-89,8%