Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:28
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 043,00 6 486,00
-56,9%
2 940,00
-54,7%
1 785,00
-39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 799,00 2 723,00
-2,7%
-94,00
---
-1 280,00
---
Zysk (strata) brutto 921,00 2 286,00
148,2%
75,00
-96,7%
28,00
-62,7%
Zysk (strata) netto 1 123,00 2 232,00
98,8%
75,00
-96,6%
-26,00
---
Amortyzacja 668,00 0,00
---
0,00
---
220,00
---
Aktywa 89 777,00 89 403,00
-0,4%
92 636,00
3,6%
94 611,00
2,1%
Kapitał własny 37 365,00 41 284,00
10,5%
41 007,00
-0,7%
41 318,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,21 3,55
10,5%
2,16
-39,0%
1,80
-17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,19
---
0,00
-97,9%
-0,00
---