Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:22
kontakt
EUROHIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -9,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -9,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -9,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 24,00 5,00
-79,2%
6,00
20,0%
Kapitał własny -3,00 -12,00
---
-30,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---