Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 00:37
kontakt
POLARISIT
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 832,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 762,00
Zysk (strata) brutto -1 189,00
Zysk (strata) netto -1 114,00
Amortyzacja 806,00
Aktywa 143 376,00
Kapitał własny 53 899,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02