Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:03
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 526,00 1 455,00
-42,4%
2 318,00
59,3%
1 838,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 479,00 498,00
-66,3%
840,00
68,7%
419,00
-50,1%
Zysk (strata) brutto 1 331,00 647,00
-51,4%
865,00
33,7%
366,00
-57,7%
Zysk (strata) netto 633,00 489,00
-22,7%
650,00
32,9%
472,00
-27,4%
Amortyzacja 67,00 78,00
16,4%
94,00
20,5%
102,00
8,5%
Aktywa 10 863,00 11 632,00
7,1%
17 723,00
52,4%
18 225,00
2,8%
Kapitał własny 10 692,00 11 181,00
4,6%
17 332,00
55,0%
17 804,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,19
4,6%
3,24
47,8%
3,33
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,10
-22,6%
0,12
26,0%
0,09
-27,3%