Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 16:02
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 342,00 275,00
-19,6%
275,00
0,0%
197,00
-28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 396,00 -8,00
---
-8,00
---
74,00
---
Zysk (strata) brutto 392,00 -19,00
---
-19,00
---
66,00
---
Zysk (strata) netto 392,00 -19,00
---
-19,00
---
66,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 981,00 4 858,00
-2,5%
4 858,00
0,0%
4 609,00
-5,1%
Kapitał własny 5 377,00 2 692,00
-49,9%
2 692,00
0,0%
2 726,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-51,3%
0,02
0,0%
0,02
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---