Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 19:49
kontakt
GKSKAT
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 278,00 3 551,00
55,9%
1 624,00
-54,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 223,00 277,00
-77,4%
-616,00
---
Zysk (strata) brutto 1 219,00 274,00
-77,5%
-726,00
---
Zysk (strata) netto 1 219,00 274,00
-77,5%
-726,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 017,00 5 500,00
82,3%
5 722,00
4,0%
Kapitał własny 798,00 635,00
-20,4%
3 408,00
436,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-29,4%
0,05
316,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-80,0%
-0,01
---