Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.31, godz. 11:23
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 714,00 691,00
-59,7%
1 370,00
98,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 193,00 -252,00
---
128,00
---
Zysk (strata) brutto 169,00 -205,00
---
112,00
---
Zysk (strata) netto 115,00 -230,00
---
118,00
---
Amortyzacja 627,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 031,00 6 950,00
-1,2%
7 611,00
9,5%
Kapitał własny 5 422,00 5 192,00
-4,2%
5 310,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,31 3,17
-4,2%
3,24
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,14
---
0,07
---