Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 22:52
kontakt
MINOX
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 441,00 35 741,00
-11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 254,00 1 711,00
-59,8%
Zysk (strata) brutto 2 447,00 -1 366,00
---
Zysk (strata) netto 1 813,00 -1 366,00
---
Amortyzacja 1 570,00 1 085,00
-30,9%
Aktywa 81 108,00 86 131,00
6,2%
Kapitał własny 58 159,00 57 107,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,22 2,18
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,05
---