Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 01:28
kontakt
MINOX
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 006,00 35 389,00
-1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 013,00 1 941,00
-35,6%
Zysk (strata) brutto 2 539,00 -742,00
---
Zysk (strata) netto 2 058,00 -742,00
---
Amortyzacja 470,00 517,00
10,0%
Aktywa 73 101,00 79 540,00
8,8%
Kapitał własny 57 614,00 56 871,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,20 2,17
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,03
---