Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 21:22
kontakt
MINOX
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 301,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 518,00
Zysk (strata) brutto -2 117,00
Zysk (strata) netto -2 237,00
Amortyzacja 806,00
Aktywa 87 697,00
Kapitał własny 55 922,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08