Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 21:45
kontakt
MINOX
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 959,00 15 534,00
3,8%
15 534,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 266,00 509,00
91,4%
142,00
-72,1%
Zysk (strata) brutto -1 981,00 195,00
---
-172,00
---
Zysk (strata) netto -1 981,00 195,00
---
-172,00
---
Amortyzacja 259,00 232,00
-10,4%
232,00
0,0%
Aktywa 77 866,00 76 223,00
-2,1%
80 199,00
5,2%
Kapitał własny 55 633,00 57 066,00
2,6%
56 699,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,18
2,5%
2,18
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,01
---
0,01
0,0%