Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 20:07
kontakt
ISIAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 538,00 280,00
-48,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 548,00 -76,00
---
-122,00
---
Zysk (strata) brutto -1 540,00 -103,00
---
-128,00
---
Zysk (strata) netto -1 540,00 -103,00
---
-128,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
4,00
---
Aktywa 2 152,00 2 061,00
-4,2%
2 143,00
4,0%
Kapitał własny 1 594,00 1 533,00
-3,8%
1 361,00
-11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
-3,4%
0,18
-11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,01
---
-0,02
---