Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 01:18
kontakt
KRUK
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 547 469,00 604 914,00
10,5%
621 635,00
2,8%
456 426,00
-26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 260 180,00 266 853,00
2,6%
232 002,00
-13,1%
52 434,00
-77,4%
Zysk (strata) brutto 222 442,00 200 327,00
-9,9%
176 055,00
-12,1%
-17 530,00
---
Zysk (strata) netto 216 905,00 189 238,00
-12,8%
166 819,00
-11,8%
-19 293,00
---
Amortyzacja 8 168,00 10 126,00
24,0%
21 251,00
109,9%
23 182,00
9,1%
Aktywa 3 284 031,00 3 848 790,00
17,2%
4 890 688,00
27,1%
4 582 370,00
-6,3%
Kapitał własny 1 380 612,00 1 645 882,00
19,2%
1 828 017,00
11,1%
1 987 048,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 73,66 87,51
18,8%
96,56
10,3%
104,74
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,57 10,06
-13,0%
8,81
-12,4%
-1,02
---