Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:36
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 913,00 4 994,00
-70,5%
3 623,00
-27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 249,00 212,00
-95,0%
85,00
-59,9%
Zysk (strata) brutto 4 107,00 126,00
-96,9%
23,00
-81,7%
Zysk (strata) netto 3 365,00 126,00
-96,3%
23,00
-81,7%
Amortyzacja 57,00 56,00
-1,8%
50,00
-10,7%
Aktywa 29 749,00 27 523,00
-7,5%
27 630,00
0,4%
Kapitał własny 17 404,00 17 640,00
1,4%
17 553,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,38
1,4%
2,37
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,02
-96,3%
0,00
-82,4%