Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 17:31
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 304,00 25 232,00
-10,9%
26 981,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 256,00 182,00
-28,9%
354,00
94,5%
Zysk (strata) brutto 257,00 181,00
-29,6%
348,00
92,3%
Zysk (strata) netto 161,00 152,00
-5,6%
277,00
82,2%
Amortyzacja 120,00 131,00
9,2%
131,00
0,0%
Aktywa 20 237,00 19 965,00
-1,3%
26 963,00
35,1%
Kapitał własny 11 013,00 11 165,00
1,4%
11 129,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,30
1,4%
4,29
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-4,8%
0,11
81,4%