Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:13
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 -2,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -6,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -11,00
---
-7,00
---
Amortyzacja 4,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 146,00 19 144,00
-0,0%
19 147,00
0,0%
Kapitał własny 14 564,00 14 553,00
-0,1%
14 546,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,46
-0,1%
1,46
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---