Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 13:13
kontakt
HORTICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 325,00 0,00
---
28 944,00
---
35 697,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 395,00 0,00
---
2 383,00
---
4 402,00
84,7%
Zysk (strata) brutto -1 505,00 0,00
---
2 129,00
---
4 102,00
92,7%
Zysk (strata) netto -1 477,00 0,00
---
1 661,00
---
3 261,00
96,3%
Amortyzacja 490,00 0,00
---
488,00
---
379,00
-22,3%
Aktywa 69 619,00 76 023,00
9,2%
75 826,00
-0,3%
64 374,00
-15,1%
Kapitał własny 22 785,00 23 214,00
1,9%
24 691,00
6,4%
27 121,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 1,94
0,0%
2,10
8,4%
2,31
9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,13
---
0,14
---
0,28
97,2%