Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 00:31
kontakt
ROVITA
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 294 692,00 261 726,00
-11,2%
168 128,00
-35,8%
75 909,00
-54,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 547,00 2 619,00
-26,2%
-932,00
---
1 184,00
---
Zysk (strata) brutto 1 480,00 1 554,00
5,0%
-2 661,00
---
682,00
---
Zysk (strata) netto 1 480,00 1 554,00
5,0%
-2 661,00
---
682,00
---
Amortyzacja 846,00 519,00
-38,7%
368,00
-29,1%
316,00
-14,1%
Aktywa 41 931,00 38 940,00
-7,1%
35 515,00
-8,8%
4 303,00
-87,9%
Kapitał własny -1 433,00 122,00
---
-2 539,00
---
-1 857,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,01
---
-0,19
---
-0,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
4,6%
-0,20
---
0,05
---