Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 13:41
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 445,00 45 217,00
24,1%
50 760,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 352,00 7 044,00
61,9%
11 626,00
65,0%
Zysk (strata) brutto 4 321,00 5 795,00
34,1%
11 908,00
105,5%
Zysk (strata) netto 5 139,00 4 670,00
-9,1%
9 635,00
106,3%
Amortyzacja 1 300,00 1 293,00
-0,5%
1 344,00
3,9%
Aktywa 176 458,00 184 183,00
4,4%
191 340,00
3,9%
Kapitał własny 128 450,00 133 120,00
3,6%
129 755,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,38 53,25
3,6%
51,90
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 1,87
-9,1%
3,85
106,3%