Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 13:15
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 883,00 11 468,00
-3,5%
12 466,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 304,00 632,00
107,9%
786,00
24,4%
Zysk (strata) brutto 91,00 496,00
445,1%
670,00
35,1%
Zysk (strata) netto 146,00 406,00
178,1%
550,00
35,5%
Amortyzacja 339,00 366,00
8,0%
319,00
-12,8%
Aktywa 35 898,00 35 824,00
-0,2%
35 640,00
-0,5%
Kapitał własny 13 484,00 13 890,00
3,0%
13 797,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,73
3,0%
1,72
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
177,8%
0,07
36,0%