Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 00:17
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 143 318,00 18 637,00
-87,0%
17 016,00
-8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 759,00 -562,00
---
1 090,00
---
Zysk (strata) brutto 12 909,00 37,00
-99,7%
1 722,00
4 554,1%
Zysk (strata) netto 11 161,00 37,00
-99,7%
1 722,00
4 554,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 104 414,00 83 542,00
-20,0%
73 629,00
-11,9%
Kapitał własny 20 598,00 10 382,00
-49,6%
7 287,00
-29,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,50
-49,6%
0,35
-29,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,00
-99,6%
0,08
4 050,0%