Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 21:55
kontakt
MOSTALZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 646,00 3 813,00
-32,5%
6 895,00
80,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 334,00 -297,00
---
-692,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 4 259,00
19 259,1%
6 912,00
62,3%
Zysk (strata) netto -901,00 4 235,00
---
6 025,00
42,3%
Amortyzacja 396,00 385,00
-2,8%
385,00
0,0%
Aktywa 167 414,00 163 777,00
-2,2%
160 716,00
-1,9%
Kapitał własny 102 015,00 106 250,00
4,2%
112 275,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,42
4,2%
1,51
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,06
---
0,08
42,1%