Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 15:33
kontakt
MEDIACAP
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 622,00 7 611,00
35,4%
6 713,00
-11,8%
5 134,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 -223,00
---
-445,00
---
-540,00
---
Zysk (strata) brutto 1 066,00 230,00
-78,4%
421,00
83,0%
522,00
24,0%
Zysk (strata) netto 1 125,00 173,00
-84,6%
354,00
104,6%
607,00
71,5%
Amortyzacja 176,00 248,00
40,9%
437,00
76,2%
405,00
-7,3%
Aktywa 26 375,00 31 844,00
20,7%
44 462,00
39,6%
41 997,00
-5,5%
Kapitał własny 22 460,00 21 731,00
-3,2%
23 637,00
8,8%
19 986,00
-15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,19 1,16
-3,2%
1,26
8,7%
1,06
-15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-85,0%
0,02
111,1%
0,03
68,4%